Proposition från Näringsdepartementet

Redovisningscentraler för taxi Prop. 2013/14:223

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås en ny lag om redovisningscentraler för taxitrafik. Det föreslås också ändringar i taxitrafiklagen (2012:211) och lagen (2001:558) om vägtrafikregister. Syftet med förslagen är att förbättra Skatteverkets möjligheter att bedriva skattekontroll av taxiverksamhet. Innehavare av taxitrafiktillstånd ska vara skyldiga att överföra taxameteruppgifter till så kallade redovisningscentraler som i sin tur ska vara skyldiga att lämna ut uppgifterna till Skatteverket. Det ska krävas tillstånd för att få driva en redovisningscentral.

Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)