Proposition från Finansdepartementet

Höständringsbudget för 2014 Prop. 2014/15:2

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Propositionen innehåller förslag till ändrade anslag m.m. för budgetåret 2014.