Proposition från Kulturdepartementet

Styrelsen för Sveriges författarfond Prop. 2014/15:61

Publicerad Uppdaterad

Regeringen har lämnat förslag till riksdagen om ändringar som innebär att antalet ledamöter i styrelsen för Sveriges författarfond minskas och att suppleanterna avskaffas.

Ladda ner:

Förslagen berör ändringar i lagen (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets verksamhetsområde. Lagändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2015.