Proposition från Socialdepartementet

En jämnare och mer aktuell utveckling av inkomstpensionerna Prop. 2014/15:125

Publicerad · Uppdaterad

I propositionen lämnas förslag till förändringar i inkomstpensionens regelverk, som syftar till att ge en jämnare och mer aktuell utveckling för utbetalade inkomstpensioner utan att öka risken för finansiell instabilitet, samtidigt som beräkningarna blir enklare och mer transparenta. Förslaget bidrar till att minska variationerna i pensionernas årliga förändring.

Ladda ner:

Syftet är att jämna ut svängningarna mellan åren. Förslaget innebär att endast en tredjedel av balanseringseffekten kommer att påverka pensionerna. Förslaget har tagit fram i samarbete med Pensionsgruppen. Reglerna ska tillämpas första gången vid beräkningar för år 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • En jämnare och mer aktuell utveckling av inkomstpensionerna

    I propositionen lämnas förslag till förändringar i inkomstpensionens regelverk, som syftar till att ge en jämnare och mer aktuell utveckling för utbetalade inkomstpensioner utan att öka risken för finansiell instabilitet, samtidigt som beräkningarna blir enklare och mer transparenta. Förslaget bidrar till att minska variationerna i pensionernas årliga förändring.