Proposition från Finansdepartementet

Skatteavtal mellan Sverige och Armenien Prop. 2015/16:171

Publicerad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och Armenien för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet. Det föreslås även att riksdagen antar en lag om detta avtal. Lagen föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer. Sverige har för närvarande inte något skatteavtal med Armenien.