Proposition från Finansdepartementet

Skatteavtal mellan Sverige och Azerbajdzjan Prop. 2015/16:172

Publicerad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och Azerbajdzjan för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst. Det föreslås även att riksdagen antar en lag om detta avtal. Lagen föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer. Sverige har för närvarande inte något skatteavtal med Azerbajdzjan.