Proposition från Miljödepartementet

Anvisade elavtal Prop. 2016/17:13

Publicerad

Ladda ner:

I en proposition till riksdagen föreslår regeringen skärpta regler för anvisade elavtal. Elkunderna ska få tydligare information och det ska bli möjligt att prisreglera de anvisade elavtalen.