Höständringsbudget för 2016 Prop. 2016/17:2

Ladda ner:

Propositionen innehåller förslag till ändringar avseende statens utgifter för budgetåret 2016.