Proposition från Finansdepartementet

Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad Prop. 2016/17:25

Publicerad

Ladda ner:

I propositionen föreslås förändringar av systemet med uppskov med beskattning av kapitalvinst vid avyttring av privatbostad. Förslagen innebär att taket för uppskovsbelopp slopas för avyttringar av privatbostäder som sker under perioden 21 juni 2016–30 juni 2020 och att metoden för beräkning av uppskovsbelopp vid köp av billigare bostad ändras.
De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.