Proposition från Försvarsdepartementet

Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret Prop. 2016/17:144

Publicerad

I propositionen föreslår regeringen lagändringar i syfte att förtydliga och utvidga generalläkarens tillsynsansvar. Funktionen ska fortsatt vara organisatoriskt inordnad i Försvarsmakten, men tillsynsfunktionens benämning ska vara försvarsinspektören för hälsa och miljö i stället för generalläkaren.

Ladda ner:

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret

    Utredningen om Översyn av generalläkarfunktionen hade till uppgift att se över generalläkarfunktionen och lämna förslag om en effektiv och rationell tillsyn när det gäller miljö- och hälsoskydd, hälso- och sjukvård m.m. inom försvarets område.

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

  • Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret

    I propositionen föreslår regeringen lagändringar i syfte att förtydliga och utvidga generalläkarens tillsynsansvar. Funktionen ska fortsatt vara organisatoriskt inordnad i Försvarsmakten, men tillsynsfunktionens benämning ska vara försvarsinspektören för hälsa och miljö i stället för generalläkaren.