Proposition från Justitiedepartementet

En tidsbegränsad vapenamnesti 2018 Prop. 2016/17:185

Publicerad Uppdaterad

Regeringen föreslår att en ny tidsbegränsad vapenamnesti genomförs under våren 2018. Syftet med förslaget är att minska antalet illegala vapen i samhället.

Ladda ner:

Förslaget innebär bl.a. att den som innehar skjutvapen eller ammunition utan att ha rätt till det inte ska dömas till ansvar för innehavet om han eller hon frivilligt lämnar in vapnet eller ammunitionen till Polismyndigheten under perioden februari–april 2018. Skjutvapen och ammunition som har lämnats in till Polismyndigheten ska som huvudregel tillfalla staten och därefter förstöras.

Regeringen föreslår att bestämmelserna tas in i en särskild lag som ska
träda i kraft den 1 februari 2018 och upphöra att gälla vid utgången av
augusti 2019.

Pressmeddelande: En tidsbegränsad vapenamnesti under 2018

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • En tidsbegränsad vapenamnesti 2018

    Regeringen föreslår att en ny tidsbegränsad vapenamnesti genomförs under våren 2018. Syftet med förslaget är att minska antalet illegala vapen i samhället.

Proposition (1 st)

  • En tidsbegränsad vapenamnesti 2018

    Regeringen föreslår att en ny tidsbegränsad vapenamnesti genomförs under våren 2018. Syftet med förslaget är att minska antalet illegala vapen i samhället.

Riksdagsbeslut (1 st)