Proposition från Justitiedepartementet

Skjutvapen och explosiva varor – skärpta straff för de grova brotten Prop. 2017/18:26

Publicerad

Den illegala förekomsten och användandet av explosiva varor, främst handgranater, har ökat de senaste åren. Antalet anmälda vapenbrott och antalet fall av dödligt våld där skjutvapen använts har också ökat. För att motverka den utvecklingen föreslår regeringen ett antal lagändringar.

Ladda ner:

Regeringen föreslår att

 • straffskalorna för grovt vapenbrott och grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor ändras från fängelse i lägst ett och högst fyra år till fängelse i lägst två och högst fem år,
 • minimistraffen för de synnerligen grova brotten höjs från fängelse i
  tre år till fängelse i fyra år, och
 • straffmaximum för vapenbrott och brott mot tillståndsplikten för
  explosiva varor av normalgraden ändras från fängelse i två år till
  fängelse i tre år.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Pressmeddelande: Skärpta straff för illegala vapen och handgranater

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

 • Skjutvapen och explosiva varor – skärpta straff för de grova brotten

  Den illegala förekomsten och användandet av explosiva varor, främst handgranater, har ökat de senaste åren. Antalet anmälda vapenbrott och antalet fall av dödligt våld där skjutvapen använts har också ökat. För att motverka den utvecklingen föreslår regeringen ett antal lagändringar.

Riksdagsbeslut (1 st)