Proposition från Justitiedepartementet

Anpassning till EU:s dataskyddsförordning av lagen om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar Prop. 2017/18:115

Publicerad

I propositionen föreslår regeringen ändringar i lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar.

Ladda ner:

EU:s dataskyddsförordning, som ska börja tillämpas den 25 maj 2018, är direkt tillämplig i Sverige. Förordningen kräver dock att svenska författningar anpassas för att säkerställa både att förordningen får ett effektivt genomslag och att svensk rätt inte strider mot förordningen. I propositionen finns förslag till anpassningar av lagen om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar till dataskyddsförordningen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 25 maj 2018.

EU:s dataskyddsförordning

Den 25 maj 2018 ersätter EU:s dataskyddsförordning den svenska personuppgiftslagen och skapar ett enhetligt regelverk inom EU för behandling av personuppgifter. Detta medför ändringar och kompletteringar i en mängd svenska lagar.