Proposition från Finansdepartementet

Författningsändringar på finansmarknadsområdet med anledning av EU:s dataskyddsförordning Prop. 2017/18:142

Publicerad

Ladda ner:

Propositionen innehåller förslag som syftar till att anpassa lagar på
finansmarknadsområdet till EU:s nya dataskyddsförordning. Förslagen
innebär framför allt att hänvisningar till personuppgiftslagen tas bort och i vissa fall ersätts av hänvisningar till dataskyddsförordningen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 25 maj 2018, vilket är det
datum när dataskyddsförordningen ska börja tillämpas.

Lagstiftning i EU – Sveriges roll

Efter att EU-kommissionen lämnat sitt färdiga förslag till medlemsländernas regeringar ska den svenska regeringen avgöra hur den ska ställa sig till förslaget. Riksdagen har genom EU-nämnden möjlighet att lämna synpunkter och påverka regeringens ståndpunkt.