Proposition från Finansdepartementet

Beskattning av elektroniska cigaretter och vissa andra nikotinhaltiga produkter Prop. 2017/18:187

Publicerad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att det införs en punktskatt på nikotinhaltiga
vätskor som används i elektroniska cigaretter och på nikotinhaltiga
produkter för användning i mun eller näsa som inte innehåller tobak.
Skatten omfattar dock inte produkter som klassificeras som läkemedel.
Vätskorna beskattas med 2 kronor per milliliter och andra nikotinhaltiga
produkter beskattas med 200 kronor per kilogram. Skattskyldig ska vara
den som yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga produkter, den som säljer
skattepliktiga produkter till Sverige genom distansförsäljning, den som till
Sverige för in eller importerar sådana produkter eller den som i Sverige tar emot sådana produkter. Från skattskyldighet undantas sådana varor som en enskild person själv transporterar till Sverige om varorna är avsedda för den enskildes eller dennes familjs personliga bruk, dock högst 20 milliliter e-vätska och 200 gram andra nikotinhaltiga produkter per person och tillfälle. Beskattningsmyndighet är Skatteverket förutom vid import från tredjeland, då Tullverket är beskattningsmyndighet.

Förutom en ny lag, benämnd lag om skatt på vissa nikotinhaltiga
produkter, föreslås följdändringar i ett antal andra lagar.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.