Proposition från Socialdepartementet

Föräldrapenning för fler familjekonstellationer och reserverad grundnivå Prop. 2017/18:276

Publicerad

I propositionen föreslår regeringen att dagar med föräldrapenning på grundnivå inte ska kunna lämnas över till den andra partnern. För föräldrapenningen föreslår regeringen också att en förälders sambo ska likställas med en förälder. Det ska gälla också när föräldern och sambon inte varit gifta med varandra eller har eller har haft barn tillsammans.

Ladda ner:

Mer rättvis fördelning av föräldrapenning på grundnivå

Förslaget att reservera dagar på grundnivå ska leda till att par delar föräldrapenningen mer rättvist mellan män och kvinnor.

Fler föräldrakonstellationer kan få föräldrapenning

Förslaget om att utvidga den krets som likställs med förälder innebär att fler familjekonstellationer inkluderas i möjligheterna att vårda ett barn med föräldrapenning. Förslaget bedöms vara positivt för barns välmående och uppväxtvillkor.

Sambo ska kunna ta ledigt från jobbet

Dessutom föreslår regeringen att en förälders sambo ska ha rätt till ledighet från arbetet. Detta även i sådana fall då föräldern och sambon inte har varit gifta med varandra eller har eller har haft barn tillsammans.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019 med vissa övergångsbestämmelser.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

 • Tilläggsdirektiv till Utredningen om en modern föräldraförsäkring

  Regeringen beslutade den 4 februari 2016 om ett kommittédirektiv för en översyn av reglerna för föräldraledighet och föräldraförsäkring, Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – översyn av föräldraförsäkringen (dir. 2016:10). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget ha redovisats senast den 1 oktober 2017.

 • Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn - översyn av föräldraförsäkringen

  En särskild utredare ska göra en översyn av reglerna för föräldraledighet och föräldraförsäkring. Syftet är att identifiera problem och föreslå åtgärder för att föräldraförsäkringen i högre grad än idag ska bidra till jämställdhet på arbetsmarknaden, ett jämställt föräldraskap och även fortsatt bidra till goda uppväxtvillkor för barn.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

 • Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraförsäkringen

  Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av reglerna för föräldraledighet och föräldraförsäkring. Syftet har varit att identifiera problem och föreslå åtgärder för att föräldraförsäkringen i högre grad än i dag ska bidra till jämställdhet på arbetsmarknaden, ett jämställt föräldraskap och även fortsatt bidra till goda uppväxtvillkor för barn.

 • Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn

  Utredningen föreslår en begränsning av rätten till föräldrapenning för föräldrar som kommer till Sverige med barn. Bakgrunden till begränsningen är att föräldrar som kommer till Sverige med barn i dag blir överkompenserade inom ramen för föräldrapenningen. Detta gäller särskilt föräldrar som kommer till Sverige med något äldre barn.

Lagrådsremiss (1 st)

 • Föräldrapenning för fler familjekonstellationer

  Regeringen föreslår att en förälders sambo ska likställas med en förälder. Detta föreslås gälla när man tillämpar bestämmelserna om föräldrapenning också i de fall föräldern och sambon inte har varit gifta med varandra eller har eller har haft barn tillsammans.

Proposition (2 st)