Proposition från Justitiedepartementet

Skydd för beteckningar som omfattas av EU:s handelsavtal med Japan Prop. 2018/19:93

Publicerad

Regeringen föreslår att EU:s handelsavtal med Japan läggs till i uppräkningen av internationella avtal i lagen om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel.

Ladda ner:

Förslaget innebär att bestämmelserna i varumärkeslagen om skadestånd och andra civilrättsliga sanktioner blir tillämpliga vid intrång i de beteckningar som skyddas inom EU enligt avtalet med Japan.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 september 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)