Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

Befrielse från koldioxid- och energiskatt och förändrad omräkning av skatt för diesel och bensin Prop. 2018/19:94

Publicerad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att befrielsen från koldioxidskatt för diesel i
arbetsmaskiner samt i skepp och vissa båtar i yrkesmässig jordbruks-,
skogsbruks- och vattenbruksverksamhet fr.o.m. den 1 juli 2019 ska vara 1 930 kronor per kubikmeter.

Under tiden fr.o.m. den 1 juli 2019 t.o.m. den 31 december 2019 ska emellertid nedsättningen vara 2 430 kronor per kubikmeter, varav 2 236 kronor är en nedsättning av koldioxidskatten och 194 kronor är en nedsättning av energiskatten.

I propositionen föreslås vidare att skattebeloppen för bensin och diesel
som årligen bestäms genom en omräkning utifrån dels faktiska
förändringar i konsumentprisindex (KPI), dels ett schabloniserat tillägg av två procentenheter för att beakta utvecklingen av bruttonationalprodukten (BNP), under perioden 1 juli 2019 t.o.m. 31 december 2019 enbart ska grunda sig på faktiska förändringar i KPI.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

Laddar...