Proposition från Socialdepartementet

Förbättrat grundskydd för pensionärer Prop. 2018/19:134

Publicerad

I denna proposition föreslås en förbättring av grundskyddet för pensionärer. Förslagen förbättrar den ekonomiska standarden för cirka 830 000 pensionärer samtidigt som principen om att det ska löna sig att ha arbetat värnas.

Ladda ner:

Förslagen innebär bland annat följande:

  • Grundnivån i garantipensionen höjs med 200 kronor per månad för alla med garantipension.
  • Bostadskostnadstaket i bostadstillägget till pensionärer höjs från
    5 600 kronor till 7 000 kronor per månad.
  • En likabehandling av inkomster som härrör från eget arbete vid beräkning av bostadstillägg till pensionärer införs.
  • Ett fribelopp för arbetsinkomster om 24 000 kronor per år införs i äldreförsörjningsstödet.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 december 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Förbättrat grundskydd för pensionärer

    I denna proposition föreslås en förbättring av grundskyddet för pensionärer. Förslagen förbättrar den ekonomiska standarden för cirka 830 000 pensionärer samtidigt som principen om att det ska löna sig att ha arbetat värnas.

Genväg