Proposition från Utbildningsdepartementet

Protokoll om immunitet och privilegier för Europeiska organisationen för kärnforskning Prop. 2019/20:49

Publicerad

I propositionen föreslås att protokollet om immunitet och privilegier för Europeiska organisationen för kärnforskning CERN godkänns med en reservation enligt nedan.

Ladda ner:

Protokollet innebär bland annat att organisationen, dess egendomar och personal är okränkbara samt har immunitet mot rättsliga åtgärder och verkställighet i medlemsländer.

Protokollet innebär också att organisationens tjänstemän och generaldirektör ska beskattas av organisationen för de
löner och löneförmåner som betalas ut av organisationen. Dessa löner och löneförmåner befrias från nationell inkomstskatt. Protokollet föreslås godkännas med en reservation som innebär att löner och löneförmåner som betalas av organisationen till svenska medborgare och personer bosatta i Sverige ska vara befriade från svensk inkomstbeskattning endast i den utsträckning som medges av svensk skattelagstiftning. För att protokollet ska bli bindande i Sverige föreslås att riksdagen antar en ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Lagändringen föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)