Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Justitiedepartementet

Ändrade bestämmelser om fotografier och fingeravtryck i SIS II-regelverket Prop. 2020/21:6

Publicerad

Regeringen föreslår ändringar i lagen om Schengens informationssystem och utlänningslagen om bl.a. innebär att en utlänning vid en in- eller utresekontroll eller en inre utlänningskontroll ska vara skyldig att låta sig fotograferas och lämna fingeravtryck för att genom en sökning i Schengens informationssystem kunna identifieras om identiteten inte kan fastställas på annat sätt. Förslagen lämnas med anledning av ändringar i rådets beslut 2007/533/RIF av den 12 juni 2007 om inrättande, drift och användning av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1987/2006 av den 20 december 2006 om inrättande, drift och användning av andra generationen av chengens informationssystem (SIS II).

Ladda ner:

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 28 december 2020.

Lagstiftningskedjan

EU-förordning (3 st)

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

 • Ett nytt regelverk för Schengens informationssystem (SIS)

  Schengens informations­system (SIS) är ett system som Schengen­länderna använder för att utbyta informa­tion med varandra inom ramen för polis­samarbete, straff­rätts­ligt sam­arbete och immigrations­kontroll.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (2 st)

 • Anpassningar av svensk lag till EU:s förordningar om Schengens informationssystem

  I lagrådsremissen lämnas förslag till de lagändringar som krävs för att anpassa svensk rätt till EU:s nya regelverk om Schengens informationssystem (SIS). Förslagen lämnas med anledning av tre nya EU-förordningar om SIS som antogs 2018. Förordningarna ska börja tillämpas fullt ut vid ett datum som kommissionen senast den 28 december 2021 ska fastställa.

 • Ändrade bestämmelser om fotografier och fingeravtryck i SIS II-regelverket

  Regeringen föreslår ändringar i lagen om Schengens informationssystem och utlänningslagen som bl.a. innebär att en utlänning vid en in- eller utresekontroll eller en inre utlänningskontroll ska vara skyldig att låta sig fotograferas och lämna fingeravtryck för att genom en sökning i Schengens informationssystem kunna identifieras om identiteten inte kan fastställas på annat sätt.

Proposition (2 st)

 • Anpassningar av svensk lag till EU:s förordningar om Schengens informationssystem

  I propositionen lämnas förslag till de lagändringar som krävs för att anpassa svensk rätt till EU:s nya regelverk om Schengens informationssystem (SIS). Förslagen lämnas med anledning av tre nya EU-förordningar om SIS som antogs 2018. Förordningarna ska börja tillämpas fullt ut vid ett datum som kommissionen senast den 28 december 2021 ska fastställa.

 • Ändrade bestämmelser om fotografier och fingeravtryck i SIS II-regelverket

  Regeringen föreslår ändringar i lagen om Schengens informationssystem och utlänningslagen om bl.a. innebär att en utlänning vid en in- eller utresekontroll eller en inre utlänningskontroll ska vara skyldig att låta sig fotograferas och lämna fingeravtryck för att genom en sökning i Schengens informationssystem kunna identifieras om identiteten inte kan fastställas på annat sätt. Förslagen lämnas med anledning av ändringar i rådets beslut 2007/533/RIF av den 12 juni 2007 om inrättande, drift och användning av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1987/2006 av den 20 december 2006 om inrättande, drift och användning av andra generationen av chengens informationssystem (SIS II).

Svensk författningssamling (15 st)

Laddar...