Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Socialdepartementet

Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar Prop. 2020/21:57

Publicerad

Regeringen föreslår en lag om estetiska ingrepp och injektionsbehandlingar. Meningen är att stärka skyddet för individens liv och hälsa.

Ladda ner:

Regeringen föreslår att kompetenskrav ska gälla för dem som utför behandlingarna.

Den som har legitimation som läkare eller tandläkare med passande specialistkompetens föreslås få utföra estetiska kirurgiska ingrepp.

Den som är legitimerad läkare, tandläkare eller sjuksköterska föreslås få utföra estetiska injektionsbehandlingar.

Lagar som tillämpas

Patientskadelagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen samt bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen ska tillämpas vid estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar.

Krav på information, betänketid, samtycke och åldersgräns

För att kunna genomgå behandlingar och ingrepp som omfattas av lagen kräver regeringen:

  • information till den enskilde,
  • betänketid och samtycke, samt
  • åldersgräns på 18 år

Inspektionen för vård och omsorg ska vara ansvarig tillsynsmyndighet.
Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (2 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...