Proposition från Socialdepartementet

Språkplikt – deltagande i vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) för rätt till försörjningsstöd Prop.2020/21:55

Publicerad

Regeringen föreslår ett tillägg i Socialtjänstlagen om att den enskilde, om det behövs, ska vara med i vuxenutbildning i svenska för invandrare. Detta för att anses kunna stå till arbetsmarknadens förfogande – en så kallad språkplikt.

Ladda ner:

Meningen är att göra det tydligt hur viktigt det är att vara med i språkutbildningen. Detta för att förbättra möjligheten att få ett jobb och etableras i Sverige. Tillägget gör det tydligt vad som menas med att stå till arbetsmarknadens förfogande.

Försörjningsstöd även utan sfi

Om det är rimligt kan man få försörjningsstöd även om man inte är med i vuxenutbildning i svenska för invandrare.
 
Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 april 2021.
 
Propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)