Proposition från Infrastrukturdepartementet

Utbyte av körkort som utfärdats i Färöarna eller Förenade kungariket Prop. 2020/21:126

Publicerad

I denna proposition föreslås att körkort som har utfärdats i Färöarna eller Förenade kungariket under vissa förutsättningar ska få bytas ut mot likvärdiga svenska körkort. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)