Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Socialdepartementet

Anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik – del 2 Prop. 2020/21:172

Publicerad

Propositionen innehåller förslag som ska anpassa svensk rätt till två EU-förordningar på det medicintekniska området.

Ladda ner:

Regeringen föreslår bland annat att lagen om medicintekniska produkter ersätts med en ny lag som kompletterar bestämmelser i EU-förordningarna om medicintekniska produkter.

Regeringen föreslår även en ny lag med bestämmelser om etisk granskning som kompletterar EU:s förordningar om medicintekniska produkter.

Förslagen om medicintekniska produkter föreslås träda i kraft den 15 juli 2021.

Förslagen om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik.föreslås träda i kraft den 26 maj 2022

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...