Proposition från Finansdepartementet

Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022 Prop. 2020/21:196

Publicerad

I propositionen föreslås att den årliga BNP-indexeringen av skattesatserna på bl.a. bensin och diesel inte ska tillämpas för kalenderåret 2022.

Ladda ner:

Skattesatserna för 2022 ska därmed endast räknas om baserat på den
faktiska förändringen i konsumentprisindex mellan juni 2020 och juni
2021. Förslaget innebär en tillfällig ändring i lagen om skatt på energi som föreslås träda i kraft den 1 november 2021 och som ska gälla t.o.m. den 31 oktober 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut

Genväg