Skrivelse från Kulturdepartementet

Unescos världskonvention och de svenska världsarvsobjekten Skr. 2001/02:171

Publicerad Uppdaterad

I skrivelsen ges en beskrivning av Unescos konvention om skydd för världens kultur- och naturarv och dess tillämpning inom Unesco och i Sverige. Vidare redovisas de objekt som finns uppförda på den så kallade världsarvslistan.

Ladda ner:

Regeringen gör avslutningsvis en bedömning av konventionens framtida tillämpning i Sverige. Regeringen anser att nuvarande regelverk och organisation för skydd och stöd till de svenska världsarven är tillfredsställande samt att Sverige i framtiden bör vara restriktivt med att nominera nya världsarv.

Unescos konvention om skydd för världens kultur- och naturarv antogs 1972. Sverige ratificerade konventionen 1985.