Skrivelse från Finansdepartementet

Årsredovisning för staten 2002 Skr. 2001/02:101

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Varje år redovisar regeringen det gångna årets utfall för statens ekonomi för riksdagen i en skrivelse som heter Årsredovisning för staten. Här kan du själv granska statens finanser för 2002.