Skrivelse från Finansdepartementet

Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2002-2006 Skr. 2006/07:130

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

AP-fonderna har bidragit till att upprätthålla pensionssystemets finansiella stabilitet, trots fallande aktiemarknader 2001 och 2002. Fondernas långsiktiga avkastning har därtill varit konkurrenskraftig. Detta är några av bedömningarna i den årliga skrivelsen med utvärdering av AP-fondernas verksamhet som regeringen överlämnade till riksdagen den 30 maj 2007.