Kommittéberättelse 2008 Skr. 2007/08:103

Ladda ner:

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för verksamheten inom de kommittéer som har tillsatts efter beslut av regeringen.