Barnpolitiken - en politik för barnets rättigheter Skr. 2007/08:111

Ladda ner:

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för barnpolitikens inriktning och prioriteringar under de kommande åren.