Skrivelse från Näringsdepartementet

En strategi för att stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbygder Skr. 2008/09:167

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Genom arbetet med denna skrivelse har regeringen tagit ett unikt samlat grepp om landsbygdsfrågorna. Sveriges landsbygder har långsiktigt goda utvecklingsförutsättningar som ska tas till vara bättre än tidigare för hela Sveriges utveckling och hållbara tillväxt. Där finns attraktiva miljöer för såväl företagande, besökande som boende. Efterfrågan på landsbygdernas särskilda tillgångar och produkter växer också långsiktigt, till exempel på natur- och kulturmiljöer och förnybara energiråvaror.
I skrivelsen redogörs i första hand för de viktigaste strategiska åtgärder som regeringen har genomfört och som förbereds. Åtgärderna är främst inriktade mot att öka förutsättningarna att driva företag, arbeta och bo i Sveriges landsbygder. Ett enkelt, självklart och lönsamt företagande, en väl utvecklad infrastruktur, en god servicenivå, ett betydande lokalt inflytande och goda utbildningsmöjligheter är exempel på grundförutsättningar som de strategiska insatserna ska bidra till att utveckla. Vidare presenteras organisatoriska åtgärder som ska säkerställa ett fortsatt starkt engagemang för landsbygdsfrågorna.