Redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under år 2008 Skr. 2008/09:197

Ladda ner:

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under år 2008.