Skrivelse från Socialdepartementet

Redovisning av den särskilda jämställdhetssatsningen Skr. 2009/10:234

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen har under innevarande mandatperiod genomfört den största satsningen på jämställdhetsområdet som någonsin gjorts i Sverige. Det är en omfattande satsning på att utveckla och förstärka jämställdheten inom alla samhällsområden.

Jämställdhetspolitiken har tillförts 1,6 miljarder kronor för denna särskilda jämställdhetssatsning under åren 2007-2010, vilket innebär en tiodubbling av resurserna till jämställdhetspolitiken jämfört med tidigare.

I denna skrivelse lämnas en redovisning av hur dessa medel har använts, vilka åtgärder som har genomförts samt en bedömning av hittills uppnådda resultat.