Jämställdhetspolitikens inriktning 2011-2014 Skr. 2011/12:3

Ladda ner:

I skrivelsen redogör regeringen för jämställdhetspolitikens inriktning för perioden 2011–2014.