ILO:s rekommendation (nr 200) om hiv/aids och arbetslivet Skr. 2011/12:16

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Genom skrivelsen informeras riksdagen om en rekommendation om hiv/aids och arbetslivet, som antagits i juni 2010 av Internationella arbetskonferensen.

Utdrag ur skrivelsen

"Den nuvarande svenska nationella politiken på hiv/aids-området ligger väl i linje med rekommendationens förslag till åtgärder. Rekommendationen kan tjäna som inspiration för arbetet i Sverige med att skapa opinion och utveckla det förebyggande arbetet ifråga om hiv/aids i arbetslivet.

Rekommendation (nr 200) om hiv/aids och arbetslivet föranleder enligt regeringens mening inte några åtgärder i Sverige."