Skrivelse från Justitiedepartementet

Riksrevisionens rapport om myndigheternas hantering av ekonomisk kompensation på grund av brott Skr. 2011/12:32

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen gjort i rapporten Brottsutsatt - Myndigheternas hantering av ekonomisk kompensation på grund av brott (RiR 2011:18).