Skrivelse från Utrikesdepartementet

Strategisk exportkontroll 2011 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden Skr. 2011/12:114

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I skrivelsen redogör regeringen för den svenska exportkontrollpolitiken i fråga om krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden under år 2011. Skrivelsen innehåller också en redovisning av exporten av krigsmateriel under år 2011. Dessutom beskrivs samarbetet inom EU och i andra internationella forum i frågor som rör strategisk exportkontroll av såväl krigsmateriel som produkter med dubbla användningsområden.