Skrivelse från Utrikesdepartementet

Strategisk exportkontroll 2012 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden Skr. 2012/13:114

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I skrivelsen redogör regeringen för den svenska exportkontrollpolitiken i fråga om krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden under år 2012. Skrivelsen innehåller också en redovisning av exporten av krigsmateriel under år 2012. Dessutom beskrivs samarbetet inom EU och i andra internationella fora i frågor som rör strategisk exportkontroll av såväl krigsmateriel som produkter med dubbla användningsområden.