Skrivelse från Finansdepartementet

Riksrevisionens rapport om skattekontroll i statliga myndigheter och kommuner Skr. 2013/14:88

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Riksrevisionen har granskat skattekontroll och hantering av vissa skatter i statliga myndigheter och kommuner i en granskningsrapport, Skattekontroll – en fråga om förtroendet för offentlig förvaltning (RiR 2013:12). Riksrevisionen menar att det finns brister i mervärdesskatteredovisningen hos statliga myndigheter och kommuner och att kontrollen av redovisningen inte är tillräcklig.

Regeringen har uppmärksammats på att det finns ett behov av att granska reglerna om uttagsbeskattning av fastighetstjänster för statliga myndigheter. När det gäller Riksrevisionens övriga rekommendationer avseende ökad kontroll av utbetald kompensation till statliga myndigheter, införande av skattetillägg eller motsvarande avgift vid fel i kommuners ansökan om ersättning och en myndighetsgemensam funktion för återsökning av mervärdesskatt som har betalats i utlandet, har regeringen övervägt rekommendationerna och finner att det för närvarande inte finns behov att vidta några åtgärder.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.
____________________________________________________________

Riksdagen fattade den 3 april 2014 beslut om skrivelsen. Läs mer om beslutet via länken i högerspalten.