Skrivelse från Finansdepartementet

Regeringens förvaltningspolitik Skr. 2013/14:155

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I skrivelsen ger regeringen en samlad redogörelse för regeringens insatser på det förvaltningspolitiska området sedan hösten 2006 och för utvecklingen inom statsförvaltningen under samma period.

De förvaltningspolitiska insatser som behandlas berör bland annat statsförvaltningens service, effektivitet och integritet, digitalisering av statsförvaltningen, kompetensförsörjningen i staten samt regeringens styrning och organisering av statsförvaltningen.