Riksrevisionens rapport om staten och det civila samhället i integrationsarbetet Skr. 2013/14:244

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Riksrevisionen har undersökt om staten har skapat förutsättningar och undanröjt hinder för civilsamhällets medverkan på integrationsområdet. Granskningen har inriktats på statliga åtgärder för att underlätta för civilsamhället att kunna bidra till en mångfald av utförare.

Riksrevisionens övergripande bedömning är att regeringens ambition att involvera det civila samhället i statens integrationsarbete inte har resulterat i motsvarande utveckling i berörda myndigheters faktiska verksamhet. Även om vissa åtgärder vidtagits som skapar bättre förutsättningar för civilsamhället att vara utförare, menar Riksrevisionen att det finns behov av ytterligare åtgärder för att skapa den önskade mångfalden.