Skrivelse från Finansdepartementet

En nationell strategi för en effektiv regim för bekämpning av penningtvätt och av finansiering av terrorism Skr. 2013/14:245

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I skrivelsen redovisar regeringen en nationell strategi för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Strategin anger målsättningarna och prioriteringarna samt de åtgärder, på kort och lite längre sikt, som regeringen bedömer behöver vidtas för att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv utformning av en svensk regim för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.