Skrivelse från Näringsdepartementet

Riksrevisionens rapport om bostäder för äldre i avfolkningsorter Skr. 2013/14:247

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Skrivelsen innehåller regeringens bedömningar när det gäller åtgärder med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport Bostäder för äldre i avfolkningsorter (RIR 2014:2). Riksrevisionen har granskat förutsättningarna för äldres bostäder på svaga bostadsmarknader.