Skrivelse från Socialdepartementet

Återkallelse av proposition 2014/15:15 Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården Skr. 2014/15:28

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen återkallar proposition 2014/15:15 Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)