Riksrevisionens rapport om regeringens styrning Skr. 2015/16:50

Ladda ner:

Riksrevisionen har granskat om regeringen har skapat tillräckliga förutsättningar för samhällets alarmering och SOS Alarm Sverige AB (SOS Alarm) samt om regeringens styrning av SOS Alarm är tydlig. Vidare har Riksrevisionen granskat om SOS Alarm har arbetat kundanpassat och långsiktigt.