Skrivelse från Socialdepartementet

Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården Ds 2015:51

Publicerad

I denna promemoria föreslås att mammografi regelbundet ska erbjudas avgiftsfritt till kvinnor mellan 40 och 74 år. Syftet med förslaget är att öka deltagandet i mammografiundersökningar, speciellt bland socioekonomiskt utsatta grupper.

Ladda ner:

Det underliggande motivet till förslaget är att det är en del av regeringens arbete med att stärka kvinnors hälsa och att uppnå en mer jämlik vård. En av de viktigaste faktorerna för att kunna bota cancer, är att den upptäcks i ett tidigt skede. Enligt Socialstyrelsen sänker screening med mammografi dödligheten i bröstcancer med 16-25 procent.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården

    I denna promemoria föreslås att mammografi regelbundet ska erbjudas avgiftsfritt till kvinnor mellan 40 och 74 år. Syftet med förslaget är att öka deltagandet i mammografiundersökningar, speciellt bland socioekonomiskt utsatta grupper.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition