Skrivelse från Socialdepartementet

Riksrevisionens rapport om regeringens jämställdhetssatsning Skr. 2015/16:52

Publicerad

I skrivelsen redovisar regeringen åtgärder som har vidtagits eller planeras med anledning av Riksrevisionens rekommendationer i granskningsrapporten Regeringens jämställdhetssatsning – tillfälligheter eller långsiktiga förbättringar? (RiR 2015:13).

Ladda ner: