Skrivelse från Finansdepartementet

Riksrevisionens rapport om samhällets stöd till överskuldsatta Skr. 2015/16:66

Publicerad

Ladda ner:

Skrivelsen innehåller regeringens bedömningar när det gäller åtgärder med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport Överskuldsättning – hur fungerar samhällets stöd och insatser? (RiR 2015:14). Regeringen delar Riksrevisionens bedömning att skuldsaneringssystemets effektivitet behöver förbättras och redovisar åtgärder som planeras i detta syfte, bl.a. lagändringar som syftar till att fler svårt skuldsatta ska ansöka om och genomgå skuldsanering och åtgärder som förtydligar den kommunala budget- och skuldrådgivningen.