Skrivelse från Näringsdepartementet

2016 års redogörelse för bolag med statligt ägande Skr. 2015/16: 140

Publicerad

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för förvaltningen av statens bolagsägande och för verksamheten i de bolag som Regeringskansliet förvaltade vid årsskiftet 2015/16. I skrivelsen berörs också den verksamhet som bedrivs av Svenska skeppshypotekskassan, stiftelsen Industrifonden och stiftelsen Norrlandsfonden.

Ladda ner: